Vikbuer

Hobbyrelatert trad. håndverksengasjement

Mitt navn er Bjørnar Hasle. Jeg er bue og pilmaker på fritiden. Jeg lager historisk utstyr i naturmaterialer.

Mine favorittepoker i historien er mange. Den begynner i sen mesolittisk steinalder og går videre gjennom neolittisk steinalder, bronzealder, romertid, jernalder, folkevandringstid, vikingtid og over i middelalder. Jeg er også interessert i Tudor, Rennessanse og 1800 talls pil og buetradisjoner. 

Den vesteuropeiske langbuen står svært sentralt i mitt arbeide. Her inngår langbuer fra jernalder, vikingtid og valisisk og engelsk middelalder. Disse buetypene førte frem til det vi idag kaller engelsk langbue, forkortet til ELB.

Jeg jobber også med etterlikninger av Nord amerikanske indianske buer og piler. Eastern woodland og Plains style er blant favorittene.

Jeg lager utstyr primært til eget formål, men selger litt av og til på markeder for å dekke utgifter til råvarer. Mitt virke er å betrakte som hobbyvirksomhet. Jeg har til enhver tid noe interessant å selge så ta gjerne kontakt.

På denne siden vil du finne bilder av ting jeg lager. Skulle du finne noe av dette interessant så send meg en pm. på Messenger.

Jeg er tilstede på Facebook og Bueforum.com

Min epost er bjo.ronn@gmail.com

Jeg elsker å skrive. Jeg har meninger om mye. Mine interesser